Paylaşım Ekonomisi
23/11/2016, 00:00
Paylaşım Ekonomisi

"‘Ortak Tüketim’, ‘İşbirliği Ekonomisi’ gibi adlarla da bilinen Paylaşım Ekonomisi her türlü eşyanın, zamanın, becerilerin, hizmetlerin ve atıl kaynakların; kişiler, kurumlar, dernekler, kitleler arası takas, değiş-tokuş, paylaşarak kullanım, kiralama, ödünç alınıp ve ödünç verilmesini kapsamakta. Mobil, dijital teknoloji ve online platformlarla desteklenmekte. Karşılıklılık ilkesine ve güvene dayanmakta. Ekonomik krizin ve finansal zorlukların, büyüyen şehirleşmenin, kaynakların ve enerjinin giderek kısıtlanması ve kaynaklara erişimin giderek zorlaşmasıyla hepimizi ister istemez içine çeken bir ekosistem." –peers.org. 

Dünya’da paylaşım ekonomisinin gelişmesine paralel olarak sahiplik algısı da değişiyor. Tüm ihtiyaçları satın alarak karşılamaya çalışmak büyük bir ekonomik güç gerektiriyor. Bunun yerine insanlar sahip olduklarını belli bir ücret karşılığında birbirleri ile paylaşarak maksimum fayda sağlamayı daha uygun buluyorlar.

Paylaşım ekonomisinin temelleri, daha az harcamak, dünya kaynaklarını daha idareli kullanmak ve problemleri birlikte çözmek üzerine kurulmuş durumda. Bu hususta garajyeri.com; araç sahipleri ile araca ihtiyacı olan kişileri buluşturarak, kişilerin araç ihtiyaçlarını çözüyor ve araç sahipleri de bu sayede araçlarını kullanmadıkları zamanlarda kiraya vererek ek gelir elde edebiliyorlar.

Şu an için yalnızca İstanbul ‘da faaliyet gösteren garajyeri.com, şehrin hemen hemen her bölgesinden aracı bünyesinde barındırmakta ve bu araçlar her geçen gün artmakta. Türkiye içerisinde faaliyet gösteren ve paylaşım ekonomisine en çok katkı sağlayacak oluşumlardan biri olan garajyeri.com, önümüzdeki süreçte ‘araç kiralama’da en çok tercih edilen platform olmayı hedefliyor.

2016'nın En iyi Elektrikli Otomobilleri
2016'nın En iyi Elektrikli Otomobilleri